homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
در حالی که در واقع از کمترین مال برخ

در حالی که در واقع از کمترین مال برخ

در حالی که در واقع از کمترین مال برخوردار هستید،
در ظاهر بهترین حال را از خود نشان دهید.

امام علی علیه السلام

بحار، ج 75، ص 8


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟