امام علی علیه السلام:هرکه عنان خش

امام علی علیه السلام:هرکه عنان خش

امام علی علیه السلام:
هرکه عنان خشم خود را رها کند، مرگش شتاب گیرد.

میزان الحکمه، ج۸ ، ص۴۴۳


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟