امام حسين (علیه السلام) فرمودند:

امام حسين (علیه السلام) فرمودند:<d

امام حسين (علیه السلام) فرمودند:

پنج چيز است كه درهركسى نباشد، خير زيادى دراو نيست
عقل، دين، ادب، حيا و خوش‏خويى

حيات امام حسين(علیه السلام) ج1،ص18


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟