پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:ص

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:ص

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
صله رحم کنید، گرچه با یک سلام.

تحف العقول: ص۵۷امتیاز شما به این مطلب کدام است؟