خانواده در اسلام یعنی محل سکونت دو ا

خانواده در اسلام یعنی محل سکونت دو ا

خانواده در اسلام یعنی محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانی دو انسان، محل انس دو انسان با یکدیگر، محل تکامل یک نفر به وسیله‌ی یک نفر دیگر، آن جایی که انسان در آن صفا میابد، راحتی روانی میابد، این محیط خانواده است.
کانون خانواده در اسلام این قدر اهمیت دارد.

امام خامنه ای4/10/74

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!