امام علی علیه السلام:هرکس با کتاب

امام علی علیه السلام:هرکس با کتاب

امام علی علیه السلام:
هرکس با کتاب ها آرام گیرد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.

غررالحکم، ج ۵، ص ۲۳۳


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟