homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلاماز دوستی با ا

امام علی علیه السلام
از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند

میزان الحکمه، ج6، ص201


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟