امام علی علیه السلام:حسود،پُر حسر

امام علی علیه السلام:حسود،پُر حسر

امام علی علیه السلام:
حسود،پُر حسرت است، و گناهانش مضاعف.

میزان الحکمه،ج3ص 104

نظر شما درمورد این پست چیست؟