چنین چیزی در اسلام وجود ندارد...

چنین چیزی در اسلام وجود ندارد...<di

چنین چیزی در اسلام وجود ندارد...

بعضی از مردان خیال می‌کنند که زن وظیفه دارد همه‌ی کارهای مربوط به آنها را انجام دهد.
البته در محیط خانواده، زن و مردی که به هم علاقه دارند، با کمال میل و شوق، کارها و خدمات یکدیگر را انجام می‌دهند؛
اما انجام دادن از روی میل، غیر از این است که کسی احساس کند، یا این طور عمل کند که گویا وظیفه‌ی زن است که باید مثل یک مستخدم، خدمت مرد را به آن شکل انجام دهد. چنین چیزی در اسلام وجود ندارد.

امام خامنه ای❤️20/12/1375


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟