امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

هیچ کس جز اطاعت خدا خوشبخت نمی شود و جز با معصیت خدا بدبخت نمی گردد.

غررالحکم، حدیث 10848

نظر شما درمورد این پست چیست؟