قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهل

قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهل

قرآن می‌فرماید که:«قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجارة»؛هم خودتان را حفظ کنید، هم اهل‌تان را.این خطاب به مردها و زن‌ها، هردو،است.

امام خامنه ای

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟