امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

هرکس به آن که لایق خوبی نیست خوبی کند،
به خوبی و احسان خود ستم کرده است.

میزان الحکمه، ج7، ص311


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟