امام کاظم علیه السلام:

امام کاظم علیه السلام:<div

امام کاظم علیه السلام:

در دنیا، مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مال او نیست و منتظر رفتن است.

تحف العقول، ص۳۹۸


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟