امام علی علیه السلام:

امام علی علیه السلام:

هرگز به دوستی با کسی که او را خوب نشناخته ای، رغبت مکن.

میزان الحکمه، ج6، ص209


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟