مام علی علیه السلام:ه

مام علی علیه السلام:ه

مام علی علیه السلام:

هرگاه سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی برای آن توجیه خوبی بیابی، به آن گمان بد مبر.

نهج البلاغه، حکمت 360


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟