homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛تنها

خانم وآقای خونه؛

تنها میزان عبادات شما،
نشانه تقرب تان به خدا نیست

از میان شما؛
کسی به خدا نزدیکتر است که؛
در ابراز عشق به همسرش،
موفق تر باشد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟