قابل توجه زوجین بهشتی!!

قابل توجه زوجین بهشتی!!<di

قابل توجه زوجین بهشتی!!

حضرت امام علی (ع):
خوشا به حال آن کس که عیب خودش،
او را از پرداختن به عیب های مردم باز می دارد.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 176


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟