حضرت محمد (ص):روز قیامت،بدتریم م

حضرت محمد (ص):روز قیامت،بدتریم م

حضرت محمد (ص):
روز قیامت،
بدتریم مردم در پیشگاه خدا،
کسانی هستند که مردم
از ترس گزندشان،
به آنها احترام بگذارند.


منبع: میزان الحکمه، ج5، ص495


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟