نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که

نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که

نه زیاد ول خرج باشین و نه طوری باشین که شوهرتون نیاز شما رو در حد صفر بدونه
درکل زیادی قانع بودن هم بده

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟