روابطه جاری با خواهر شوهرجل

روابطه جاری با خواهر شوهر
جلوی جاری از خواهر شوهر بد گفتن و جلوی خواهر شوهر از جاری بد

گفتن به هیچکس جز خودتون .آسیب نمیزنه!!!

روابط رو مدیریت کنین صمیمیت زیادی وارد رابطه هاتون نکنین
درعین حال خوب و مهربون و با محبت و محترمانه رفتار کنین و کاری هم به

کار بقیه نداشته باشین و از خاله زنک بازی دوری کنین.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟