حالت اَمری و تحکمی صحبت کردن

حالت اَمری و تحکمی صحبت کردن با شوهر اکیدا ممنوع

نتیجه عکس میده و شاید اون لحظه جواب بده ولی در واقع در دلشون خیلی حالت خوبی ندارن.

از جمله هایی مثل:” تو باید فلان کار رو بکنی”،”تو باید یاد بگیری که....” به شدت پرهیز کنین

سعی کنین که همراه شوهرتون باشین نه اینکه رئیس بازی در بیارین،اینجوری حرفتون هم بیشتر برو داره....


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟