گاهی مردا میخوان تنها باشن میرن

گاهی مردا میخوان تنها باشن میرن
توی خودشون لازم نیست هی بری بپرسی
چیزی شده ؟؟؟؟ من کاری کردم؟؟؟؟؟؟
تو بیخیال شو برو سروقت کارات .....
همین که ببینه تو خوشی خیالش
از بابت تو راحت میشه بعد خودش برمیگرده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟