homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی

هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی

هرگز باصدای بلندنخند بلند حرف نزن وبی وقفه هم صحبت نکن
بین جملاتت مکث کن وفاصله های چند ثانیه ای بنداز


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟