خانم ها حواسشان باشد!وقتی خواس

خانم ها حواسشان باشد!
وقتی خواستید به آقاتون چیزی بگیید دستور ندید.

بگو: تشنمه و نیاز به آب دارم.

و مرد وقتی نیاز تو رو متوجه میشه، نقش تامین کننده نیاز به خودش میگیره
و با خودش میگه: من کسی هستم که می توانم نیازهای زنم را برطرف کنم.

این فوت دستور دادن هست، این را همین امروز امتحان کنید، جواب میده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟