homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
مواظب باشید دیگران آن قدر همسرشما را

مواظب باشید دیگران آن قدر همسرشما را

مواظب باشید دیگران آن قدر همسر
شما را تحسین و تشویق نکنند
که جای شما را بگیرند
یک مرد برای تشویق و تحسین بیش
از هر کسی به همسرش نیاز دارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟