این جملات ممنوع :وای من چقدر شك

این جملات ممنوع :
وای من چقدر شكم اوردم
وای چقدر پوستم خشك شده
وای و وای...

مردا كلی نگرن و عاشق خانم هایی با اعتماد_به_نفس بالا ميشن و ستایشش میکن
مثل يك دوشیزه رفتار كنيد هميشه اراسته و پاكيزه باشيد

نقايصی كه به نظرتان میاد رو تو ذهنتون نگه دارين
سر فرصت واسه رفع اونا اقدام كنين


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟