یه قانون هایی هست که برای همه

یه قانون هایی هست که برای همه ی مردهای نرمال جواب میده

تایید کردنش در برابر دیگران

تعریفش رو کردن در جمع

خوردش نکنین به خاطر اشتباهش

بگذارید فکر کنه مرد سالاریه تو خونتون. ولی ریز ریز مدیریت کنین

مقایسشون نکنین با مردهای دیگه

نرم باشید باهاشون لج نکنید

نیازتون رو بدون وظیفه گذاری بیان کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟