homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
به جای اینکه بگویی که من را ببر خونه

به جای اینکه بگویی که من را ببر خونه

به جای اینکه بگویی که من
را ببر خونه مادرم؛ بگو دلم
برای مادرم تنگ شده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟