نکات جالب و مهم برای رفتار با همس

نکات جالب و مهم برای رفتار با همسر:
خانم محترم !

اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غیر از تو کسی رو ندارم!

اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمیاد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !

اگه عصبانی شد ! بگو : منو ببخش !

گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر !

در خواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن!

زورگو نباش!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟