با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین

با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین

با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین
تا اونم با شما مثل یه ملکه رفتار کنه
هرچی مرد رو تحویل بگیری و ببریش
بالا اونم شمارو باخودش میبره بالا .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟