با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین

با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین

با همسرتون مثل یه پادشاه رفتار کنین
تا اونم با شما مثل یه ملکه رفتار کنه
هرچی مرد رو تحویل بگیری و ببریش
بالا اونم شمارو باخودش میبره بالا .

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!