مثل قاضی که از متهم پرس و جو می کند در

مثل قاضی که از متهم پرس و جو می کند در

مثل قاضی که از متهم پرس و جو می
کند در مورد کارهای روزانه شوهر
تجسس نکنید. کجایی؟
باکی حرف زدی؟ چه گفتین؟
بعد کجا رفتی؟

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟