homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن

مرد بی‌عیب در دنیا وجود نداردممکن

<p>مرد بی‌عیب در دنیا وجود نداردممکن

مرد بی‌عیب در دنیا وجود ندارد
ممکن است مردی این عیب
را داشته باشد آن عیب دیگر
را نداشته باشد.

عیب جویی نکن، نکات خوب هر
چند کوچک همسرت رو تحسین کن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟