دعوا هم رسم ورسومی دارهسعی

دعوا هم رسم ورسومی داره
سعی کنین توی دعواها دائم همسرتون رو متهم نکنین، مثلاً نگین تو اینجوری هستی، تو اینجوری گفتی!
تو همیشه همین اشتباه رو تکرار میکنی!
همیشه حواست پرته!

اولاً با طرز بیان بهتر با همسرتون صحبت کنین و دوماً کلمه "همیشه" و "لحن اتهام" رو از صحبت هاتون حذف کنین
بگین: "بعضی وقت ها" اونم نه با حالت قهر و دعوا و نه بیان مستقیم .... با طنازی ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟