خانما باور کنینیه لباس مرتب و خوشگل

خانما باور کنینیه لباس مرتب و خوشگل<b

خانما باور کنین
یه لباس مرتب و خوشگل
یه آرایش ملایم و یه عطر خوشبو
قبل از اومدن همسرتون
یه استقبال گرم و با لبخند و مهربونی
یه نوشیدنی گرم یا خنک بسته به علاقه شوهرتون
موقع اومدنش به خونه معجزه میکنههههههه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟