همسر وابستهیکی از مواردی که

همسر وابسته
یکی از مواردی که باعث میشه شوهرتون نسبت بهتون سرد بشه و کمتر بهتون توجه کنه،شخصیت وابسته شماست.
زن هایی که بیش از حد به شوهرشون متکی هستند ،

و هیچوقت نمیتونن بدون شوهرشون تصمیم بگیرین ،زن های که با کوچکترین نگاه شوهرشون به یه خانم دیگه به هم میریزن و همه جا حواسشون به همسرشون هست و با نگاهش و رفتارش دائم همسرش را چک میکنه .اینجاست که شوهر احساس خفگی میکنه.
این خانم هر چقدر هم خوشگل باشه،هر چقدر خاص باشه،هر چقدر شیک باشه
به مرور زمان

جذابیت خودش را برای شوهرش از دست میده.
به این خانومها، زن های با روحیه قربانی میگن ،یکی از غیر جذاب ترین زن ها
زنهای ضعیف و نق نقو جذاب نیستند

هر چقدر خانمی مستأصل باشه،نامزد و یا همسرش بیشتر احساس مسئولیت میکنه که باید نجاتش بده، این حالت شوهرتون را در نقش والد و شما را در نقش کودک قرار میده .بنابراین جاذبه جنسی میانتون از بین میره


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟