حس تامین مردت رو نابود نکن

خا

حس تامین مردت رو نابود نکن

خانوما بدترین چیز برای یه مرد اینه که بگه فلان چیز رو بخریم و ما بگیم نه
این غرور و حس تامین مرد رومیشکنه.
ما قصدمون دلسوزیه اما مرد رو از داشتن حس تامین محروم کردیم
مرد اگر برای زنی خرج کنه و اون زن هم خوشحال بشه اون مرد به اوج لذت میرسه

مرد واسه تامین کردن ساخته شده
ذاتش و آفرینشش همینه
اگر قناعت کنی و نخوای با آفرینشش مخالفت کردی و از بین بردیش

واسه همینجا. مردهایی که خرج میکنن واسه زنشون بیشتر هم هواشو دارن
این یه اصله
اگه شما نخواید یکی دیگه مثل مادر و خواهر و ...میخواد و شوهرتون با کله براش تهیه میکنه
چون ذاتش اینه...
پس از شوهرتون بخواید
حتی اگه نتونه اون لحظه بخره

اما ازش بخواید
اونوقت ذهنش درگیر تهیه اون هست
اگر هم نتونه تهیه کنه خودش رو مدیون شما خواهد دونست
این یه اصلا تو زندگی...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟