از لحاظ روانی مردها جسور هستن

از لحاظ روانی مردها جسور هستند و جسارت دارند.باید هم اینگونه باشند در اجتماع.
اما خانم ها سه تا چیز بد رو میخوام بگم شما ها داشته باشید.
سه صفت بد است میخوام شماها داشته باشید.

1)خانم ها ترسو باشید.یعنی چی ترسو باشیم؟
یعنی ترسو باش به هر کسی شماره تلفن نده.ترسو باش عکس شخصی ات رو توی پروفایلت نذار.
ترسو باش سوار هر ماشینی نشو.ترسو باش داخل هر خونه ای نرو.ترسو باش.ترس خوب است برای خانم ها.
خیلی از زنهایی که بلا سرشون اومده بخاطر اینه که ترس رو نداشتن.ترسو باش در مقابل نامحرم و جاهایی که ریسک پذیراست.
تو هر گروهی وارد نشو.تو هر کانالی وارد نشو. ترس داشته باش.

2)خانم ها متکبر باشید البته نه در برابر خواهر شوهر نازنینتون مخصوصا کوچیکش.پس تکبر داشته باشید نه در مقابل مادر شوهرتون .تکبر داشته باشید نه در مقابل همسر عزیز تر از جانتون.
تکبر داشته باشید در مقابل نامحرم انقدر جسارت و انقدر تکبر داشته باشید در مقابل نامحرم که این لوس نشه .
ناز شما شماره تلفن بخواد یا فکر کنه میتونه باشما دو کلمه اضافی شوخی کنه.در مقابل نامحرم کاملا تکبر داشته باشد که اجازه ی یک قدم جلوتر اومدن رو به خودش نده.
لوس نشی در مقابل نامحرم نیشت باز باشه.تکبر داشته باش.

3)بخیل باش اموال شوهرتو جمع کن.سه صفت بد خانم ها داشته باشید برای زندگی شما لازمه این صفات رو داشته باشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟