تکنیک صحبت با مردان

کلم

تکنیک صحبت با مردان

کلمه های مثل «تو» و «چرا» آقایون را وارد وضعیت تدافعی میکنه
مردها طبیعتا دوست دارن رقابت کنند پس وقتی شما این حس را با بعضی از کلمات به همسرتون میدید
یعنی اونو به چالش میکشید که باهاتون مبارزه کنه.

بهتره شکایت هاتون را به درخواست تبدیل کنید
مثلا اول جمله هاتون را با
«دوستت دارم وقتی که ....»
«خیلی خوشحال میشم وقتی که....»
شروع کنید.

وقتی از ادبیات مناسب استفاده میکنید باعث میشه شوهرتون خواه ناخواه به حرفتون گوش کنه. مهارت کلامی خیلی خیلی مهمه

تو رشد این مهارت کوشا باشید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟