عشوه گری در کلام

ناز و اد

عشوه گری در کلام

ناز و ادا داشتن

ناز و ادا و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته
شمرده شمرده حرف بزنید، تون صداتون آروم باشه
لات و الواتی و زمخت و کوچه بازرای حرف نزنید


تو زنی، زن یعنی خدای ظرافت
خدای زیبایی، خدای هر چیز خوبی که فکر کنید

باور کنید 90 درصد رفتارهای نادرستی که با ما میشه مقصرش خود شمایید
وقتی یه زنه دیگه میتونه با رفتار و ناز و اداش عقل و هوش رو از سر یه مرد بپرونه چرا شما نتونی؟

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!