روش غلط صحبت کردن خانم با آقا

روش غلط صحبت کردن خانم با آقا

خانم ها هواسشان باشد، وقتی خواستید به آقاهاتون چیزی بگویید دستور ندهید.

بگو تشنمه نیاز به آب دارم. مرد با خودش میگه من کسی هستم که می توانم نیازهای زنم را برطرف کنم.

این راه دستور دادن هست. این را امتحان کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟