راه شارژ شدن آقایان

هر کس بای

راه شارژ شدن آقایان

هر کس باید روشش رو پیدا کند. مردها به طور کلی دوست دارند ازشون تعریف بشه. به تو افتخار می کنم، شارژ می شوند. واقعا وقتی می

بینند مرد تو این سن 23 یا 24 سالگی جرأت کرده ازدواج کند، این همه آدم بیکار ولی تو توی این سن ماشالله تونستی ازدواج کنی، این

باعث میشه قوی بشه، شارژ بشه.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟