وقتی یک آقا خستس وحالش بده باید

وقتی یک آقا خستس وحالش بده باید سکوت کنید تا به آرامش برسه؛

یعنی اگر یک خانومی می خواد به قلب همسرش نفوذکنه کم حرف بزنه!

وقتی آقا از بیرون میاد شروع می کنیم و میگیم چه خبر؟ آقا میگه هیچی..

به او فضا بدید. در گفتگو هم همین طور. به او فضا بدید

کم حرف بزنید، بجا حرف بزنید. خلاصه حرف بزنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟