آقایون اولویت اولشون شغلشونه

آقایون اولویت اولشون شغلشونه

خانوما جوری نشون بدید که درک اولویت اونو دارید

یعنی چی؟یعنی خواسته های دفعی نداشته باشید .بیا بریم خرید کنیم هیچ چی تو خونه نداریم

بگید ضرورت ها و اولویت های شغلیت رو درک میکنم ، ظرف پنج شش روز آینده اگر بتونی یه فرصتی روخالی کنی که ما این برنامه رو داریم این کاروو داریم ،این نیازو داریم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟