آقایون هدف گران

مثلا یه خ

آقایون هدف گران

مثلا یه خانومی به شوهرش میگه بیا بریم خونه مامانم شوهرشم میگه خب بریم خونه مامانت یه سری هم بهشون بزنیم .میرن بیست دقیقه میشینن میگه بلند شو بریم چون از لحاظ هدف اون تامین شد.

خانوم ها مراقب هدف گرایی شوهرتون باشید ؛یعنی چی؟

بعضی از خانوم ها میگن شوهر ما اصلا اجتماعی نیستن اهل رفت وآمد نیست ،اهل مهمونی رفتن نیست ؛خیلی انزواییه .

اگر میخواید اون رو به رفت وآمد ها وروابط اجتماعی ترغیب کنید ازکم شروع کنید .

بریم خرید کنیم ؛ده دقیقه ؛این ترغیب میشه ولی وقتی میگی بریم خرید کنیم این هول میکنه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟