ریشه ی بسیاری از بد قولی ها ناتوا

ریشه ی بسیاری از بد قولی ها ناتوانی مرد در محاسبه ی زمانه

مثلا شوهر شما میگه نیم ساعت دیگه خونم آماده باش بریم بیرون ولی یهو دو ساعت بعد می رسه.

شما اینجور وقتا چی کار میکنی؟
هی بهش میگی کجا بودی این همه مدت و ...

درحالی که خیلی وقت ها اشتباه همسر شما اینه که نمیدونه تا خونه حداقل یک ساعت راه داره توی این ترافیک و از طرفی کارشم حداقل نیم ساعت مونده

بهترین کار دراین موارد اینه که تو کنترل زمان کمکش کنی

مثلا اگه ساعت 7 قرار دارید قبل اون ساعت بهش زنگ بزن و یاداوری کن و بگو راستی رادیو گفته فلان مسیر امروز ترافیک سنگینه یه کم زودتر راه بیفت...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟