همسرتون رو تو رودرواسی نذارید

<

همسرتون رو تو رودرواسی نذارید

تو جمع از طرف شوهرتون قولی به کسی ندید یا مسئولیتی رو از طرف اون قبول نکنید

مثلا یهو نگید اره علی آقا می رسوندت. یا علی آقا انجامش میده

شاید شوهرتون برنامه دیگه ای داره واسه خودشامتیاز شما به این مطلب کدام است؟