یه وقت هایی که می خواین با همسرتو

یه وقت هایی که می خواین با همسرتون صحبت کنین ویا انتقادی بکنین و میدونین که ممکنه ناراحت بشه

بهش بگین که: فقط می‌خوام باهات درد و دل کنم که خالی بشم،
فقط گوش کن، ناراحت نشی ها، حسم رو دارم می‌گم، می‌دونم که منظوری نداشتی و تقصیر تو نبود ولی...

اینجوری امکان ناراحت شدن اونها کمتر میشه و هم این‌که شما حرف‌هاتون رو بهشون زدین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟