هیچ‌گاه همسر خود را با مردان دیگر مق

<p>هیچ‌گاه همسر خود را با مردان دیگر مق

هیچ‌گاه همسر خود را با مردان دیگر مقایسه نکنید، تنها او را سلطان قلب خود بدانید

او را سرزنش نکنید و یا نقاط ضعف و منفی همسرتان را مدام به رخ او نکشید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟