روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژ

روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژ

روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژولیده و نامرتب ظاهر نشوید
بلکه بسیار تمیز آرایش کرده، معطر و شاد و خندان باشید و همیشه و در همه حال لبخند بزنید

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟