روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژ

روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژ

روبروی همسر خود هرگز با حالت افسرده و ژولیده و نامرتب ظاهر نشوید
بلکه بسیار تمیز آرایش کرده، معطر و شاد و خندان باشید و همیشه و در همه حال لبخند بزنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟