جاذبه ظاهری داشته باشید آنچه م

جاذبه ظاهری داشته باشید
آنچه مردان می بینند برایشان بسیار مهم است و در آنها کشش یا دافعه ایجاد میکند
در حالیکه خانم ها با مغز خود عشق می ورزند
مردان از طریق آنچه می بینند مجذوب می شوند.

بسیار مهم است که خود را برای همسر خود سرحال و جذاب نگه دارید.
بعد از ازدواج شما یک مسئولیت مهم داریدکه نباید با خود خواهی از زیر آن شانه خالی کنید.
باید خود را آراسته کنید باید از نظر بدنی متناسب باشید از پوست و موی خود مراقبت کنید و از نظر روحی فردی پر انرژی باشید
همه این کارها نه تنها به دوام زندگی زناشویی شما کمک می کند بلکه سبب اعتماد به نفس بالای شما می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟